Odobrenje za slobodan pristup tržištu rada u Republici Srbiji

Pitanja i odgovori

  • Zahtev za odobrenje za slobodan pristup tržištu rada možete podneti i ukoliko se nalazite na teritoriji Republike Srbije ili na teritoriji Republike Severne Makedonije ili Republike Albanije.

   Ukoliko vam se zahtev za slobodan pristup tržištu rada odobri i Odobrenje za slobodan pristup tržištu rada dostavi putem elektronske pošte (imejla) dok ste još u zemlji porekla, potrebno je da nakon ulaska u Republiku Srbiju, prijavite adresu vašeg boravišta u Republici Srbiji.

   Po ulasku u Republiku Srbiju dužni ste da izvršite prijavu boravišta stranca shodno nacionalnom zakonodavstvu, u roku od 24č. Prijavu boravišta stranca reguliše vaš stanodavac, ugostiteljski smeštaj ili vi lično ako posedujete nepokretnost u Republici Srbiji.

  • Budući da zahtev za slobodan pristup tržištu rada možete podneti i iz zemlje čiji ste državljanin, odnosno iz inostranstva, u momentu podnošenja zahteva niste u obavezi da unesete adresu na kojoj ćete boraviti prilikom podnošenja zahteva.

   Međutim, nakon što vam se zahtev za slobodan pristup tržištu rada odobri, i nakon što uđete u Republiku Srbiju i započnete aktivnosti za koje vam je odobren slobodan pristup tržištu rada, u obavezi ste da u roku od 5 dana od dana kada se prijavite na adresu boravišta u Republici Srbiji navedenu promenu izvršite putem ove aplikacije, pozivajući se na Vaš broj zahteva koji je unet na vašem Odobrenju za slobodan pristup tržištu rada.

   Prijavu boravišta morate izvršiti u roku od 24č od momenta ulaska u Republiku Srbiju, u nadležnoj policijskoj stanici, a prijavu vrši vaš stanodavac, ugostiteljski smeštaj ili vi lično u slučaju da posedujete nepokretnost u RS u kojoj ćete boraviti. Prijava boravišta stranca mora se vršiti prilikom svake promene adrese boravka u periodu važenja samog Odobrenja za slobodan pristup tržištu rada.